Príbeh jedného „rómskeho“ média… časť 2.

…alebo ako rómski novinári znášali zlaté vajcia Časť 2.  Pre koho boli vytvorení rómski novinári? Jarmila Vaňová   Keď som nastupovala do novej práce ako asistentka redakcie, myslela som si, že je organizácia dobre zabezpečená,  ak si môže dovoliť prijímať ľudí. Organizácia však mala za sebou zhruba dva roky svojej pompéznosti a v roku 2003 […]

Príbeh jedného „rómskeho“ média… časť 1.

…alebo ako rómski novinári znášali zlaté vajcia Časť I.  Novinárom cez projekt Jarmila Vaňová   Skôr ako mohli rómski novinári začať písať na web svoje krátke správičky, musel vzniknúť projekt. V tom čase sa peniaze na takéto projekty vybavovali v Budapešti. Práve o takýto projekt vraj mali záujem viacerí jednotlivci zo Slovenska. Rómovia aj nerómovia. […]

Šani Sássi: Najlepšie sa mi spieva v rómskom jazyku

V rodine Sássiovcov z Košíc sa hudobné nadanie dedí z otca na syna, už dlhé roky. Šaniho Sássiho vnímame v umeleckom svete dlhší čas. Už jeho pradedo patril medzi uznávaných huslistov, od ktorého sa chodili učiť aj muzikanti z Pešti. Hudbou u Sássiovcov žije doslova celá rodina. So Šanim koncertujú už aj jeho dvaja synovia. […]

Rozhovor s Karolom Adamom, riaditeľom divadla Romathan

Karol Adam ml. má 39 rokov. Pochádza z významnej muzikantskej rodiny Adamovcov. Absolvoval Konzervatórium v Košiciach.  Následne na to Vysokú školu muzických umení v Bratislave u profesora Petra Michalicu. Je pedagógom na Konzervatóriu na Požiarnickej ulici v Košiciach, ktoré je zamerané na rómsku kultúru. Od júna 2016 je povereným riaditeľom rómskeho profesionálneho divadla Romathan v […]

Quo vadis rómske médium

Romed, 1.novembra 2016 Tak pred dvoma rokmi sme ako rómski novinári, ktorí roky vyrábali rómske menšinové programy stáli na rázcestí. Otázka  quo vadis rómske médium bola na mieste, no čas dozrel. Napriek tomu, že rozhodovanie nebolo jednoduché a už vôbec nie ľahké.  Ostať a pracovať pod značkou, ktorej sme odovzdali to najlepšie čo v nás […]

Súhrná správa o zákazke podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní s nízkou hodnotou, verejný obstarávateľ podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní

    Projekt KNM 2016-894/2016 :Rómske muzikantské rody v premenách času Objednávateľ: OZ Roma media, Ďurkov 316, 044 19, Košice-okolie Obdobie od – 01.06.2016 do 30.11.2016   Poradové číslo Predmet zákazky Identifikácia úspešného uchádzača Hodnota zákazky (bez DPH) 1. réžia Mgr. Jarmila Vaňová IČO: 41873483 600 EUR 2. scenarista Mgr. Klaudia Oláhová IČO: 47053151 250 […]