Projekt KNM 2016-894/2016 :Rómske muzikantské rody v premenách času

Objednávateľ: OZ Roma media, Ďurkov 316, 044 19, Košice-okolie

Obdobie od – 01.06.2016 do 30.11.2016

 

Poradové číslo Predmet zákazky Identifikácia úspešného uchádzača Hodnota zákazky

(bez DPH)

1. réžia Mgr. Jarmila Vaňová

IČO: 41873483

600 EUR
2. scenarista Mgr. Klaudia Oláhová

IČO: 47053151

250 EUR
3. prekladateľ Mgr. Klaudia Oláhová IČO: 47053151 250 EUR
4. strih Lukáš Oláh, Golianova 32, 040 18, Košice 500 EUR
5. zvukový majster Ing. Stanislav Šárik

DIČ: 1034 981 882

300 EUR
6. redaktor Mgr. Jarmila Vaňová

IČO: 41873483

500 EUR
7. kameraman Lukáš Oláh, Golianova 32, 040 18, Košice 600 EUR
8. administrácia projektu Mgr. Ivan Žiga, Varhaňovce 95, 082 05 Šarišské Bohdanovce 158 EUR