Jarmila Vaňová

ROMED

Košice (1. marca ROMED) 

Dnes sa v Košiciach stretli rómski starostovia z 11 lokalít a traja prednostovia, aby spolu diskutovali o situácii Rómov na Slovensku, najmä vo vzťahu k zvyšujúcemu sa extrémizmu a tým aj zneužívaniu tzv. rómskej témy. Stretnutie sa iniciovalo za účelom vytvoriť zoskupenie rómskych starostov, ktoré by v budúcnosti malo jednotne postupovať v otázkach týkajúcich sa rómskej národnostnej menšiny na Slovensku. Forma zoskupenia bude prejednávaná detailnejšie na ďalšom ich pracovnom stretnutí. Zároveň budú o výsledkoch diskusie informovať ďalších rómskych starostov, ktorí sa stretnutia nezúčastnili. Za vytvorenie jednotnej platformy sa vyslovili všetci prítomní starostovia kladne, proti nebol ani jeden starosta. Prítomní boli aj zástupcovia niekoľkých rómskych občianskych združení a aktivisti. Stretnutie rómskych starostov organizoval Národný demokratický inštitút (NDI). Na Slovensku máme po ostatných voľbách 36 rómskych starostov a starostku.