Romed 22.02. 2018

Minulý rok v septembri sa otvorila Súkromná materská škola (SMŠ) na Luniku IX. Jedna trieda s 15 žiakmi. Priestory poskytla miestna Základná škola (ZŠ) s dovolením mesta Košice. O tom, prečo takáto škola vôbec vznikla a ako, sme sa porozprávali s jej riaditeľkou, Jozefínou Šaňovou.

Prečo ste ako nezisková organizácia založili súkromnú materskú školu, čo bolo hlavným dôvodom a ako ste začínali?

Pre zriadenie súkromnej materskej školy sme mali hneď niekoľko dôvodov. Prvý najzávažnejší bol, že tu máme v blízkosti mestskej časti Lunik IX nelegánu rómsku osadu zvanú Mašličkovo. Viac ako polovica jej obyvateľov sú deti. Vzhľadom k tomu, že kapacity miestnej materskej školy nepostačujú a že vlastne tieto deti nemajú veľké šance na predškolské vzdelávanie a teda na akúkoľvek prípravu do školy, a keď sme rozmýšľali ako týmto deťom a rodinám pomôcť, tak jednozančne to bolo rozhodnutie otvoriť jednu triedu práve pre tieto deti. Ďalším dôvodom bola skutočnosť, že nezaškolené deti sú zaraďované do nultých ročníkov. Veľkou bariérou je aj to, že neovládajú slovenský jazyk, pretože ich materinským jazykom je rómčina. Chceli sme vytvoriť pre teito deti podnecujúce prostredie v ktorom sa im budeme snažiť zlepšiť ich štartovaciu čiaru na vstup do základnej školy.

Ide prevažne o deti z veľmi chudobných rodín, žijúce v extrémnej chudobe.

Áno, je to tak, nemajú prístup k vode, elektrine a iným vymoženostiam, prostredie v ktorom žijú je veľmi zlé, bez pozitívnych podnetov. Materská škola pre takéto deti je často nie len prostredím na hranie sa, či vzdelávanie, ale aj prostredím, kde môžu zažiť a spoznať veľa nových vecí. Od teplej tečúcej vody, po splachovacie toalety, hračky a tak podobne.Deti sú z rodín žijúce v hmotnej núdzi. Materská škola je celodenného charakteru.

Máte za sebou pol rok fungovania aké to bolo a je?

Musím povedať, že to bolo na začiatku dosť náročné, pretože sme začínali takpovediac od nuly. Do škôlky som investovala vlastné finančné prostriedky, len aby sme stíhali termíny. Rekonštruovali sme priestory, aby deti prišli do pekného a čistého prostredia. Chcela by som sa poďakovať všetkým dobrým ľuďom, ktorí nám v tom pomáhali, či už vlastnou prácou alebo hocičím iným. Keď už sme mali priestory hotové, bolo ich treba naplniť nábytkom, hračkami a s tým nám veľmi pomohli iné materské školy, ktoré nám darovali zariadenie a hračky, ktoré oni už nepotrebovali. Bola to taká pekná kolegiálna pomoc, za ktorú sme veľmi vďační a vážime si to.

Dnes je však už materská škola vybavená novým zariadením a deti majú aj nové hračky.

Áno. V minulom roku sme sa zapojili do výzvy Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity, kde sme žiadali finančné prostriedky na materiálne a technické vybavenie našej materskej školy. Projekt mal názov Materialne vybavenie SMŠ Hviezdicka na Luniku IX. Získali sme 7500 euro. Finančné prostriedky použijeme na nákup materiálneho zariadenia, hračiek, pomôcok a technického zariadenia, ktoré škola potrebuje. Vďaka tomuto projektu deťom už nič nebude chýbať. O dotáciu žiadala naša nezisková organizácia Amari Nevi Ora.

Ako sa deťom darí?

Musím ich pochváliť. Začiatky neboli ľahké, najmä preto, že pre deti to bolo nové, cudzie prostredie, kde sa im prihovárali aj v inom ako v rómskom jazyku. Tieto bariéry sme sa však už prekonali a dnes deti dokážu veľa vecí. Ovládajú básničky, piesne, hry, dokážu vyrobiť veľmi pekné veci, sú proste šikovné a myslím si, že tieto deti cítia, že ich máme radi.