Roma media

V septembri 2018 sa konalo stretnutie Rómskej ženskej siete (RŽS) na prvom ročníku Sobotiády.

Obotiádou sme nazvali aktivitu, na ktorej sa stretli ženy a dievčatá zo 4 lokalít ( Rankovce, Čakanovce, Bidovce a Ďurkov). Zúčastnené družstvá súťažili vo vedomostnom kvíze ale aj v zábavných športových disciplínach. Podporiť svoje tímy prišli aj muži a samozrejme aj deti. Muži sa dokonca do hier zapojili a nadmieru fandili svojim ženám. Stretnutie sa konalo v obci Rankovce v Komunitnej záhrade, ktorú ženám prepožičalo Občianskemu združeniu za lepší život – Rankovce.

Ko uviedla pre Roma media Monika Sinuová, jedna z organizátoriek Sobotiády, cieľom stretnutia bolo zbližovať rómske ženy z rôznych komunít, s cieľom viac sa spoznávať, prežiť spoločne pekné chvíle, ale zároveň dosiahnúť, aby sa rómske ženy motivovali a inšpirovali jedna od druhej.

Dobrá nálada a duch priateľstva ovládli podujatie napriek tomu, že ženy za svoje tímy bojovali s veľkým nasadením.

„Tešíme sa na ďalšie akcie, ktoré si ženy plánujú samé, podľa ich záujmu a potrieb. Snažíme sa robiť to, čo žen zaujíma a baví a postupnými krokmi pomaly budovať organizáciu rómskych žien na Slovensku,“ uviedla Jarmila Vaňová, aktívna členka RŽS.

RŽS ďakuje všetkým, ktorí sa Sobotiády zúčastnili a všetkým, ktorí pomohli túto akciu zorganizovať. Akciu finančne podporila organizácia NDI – Slovensko.