60332897_415954518958112_5867355905397358592_n

Romed 20.5.2019

Nadácia Rosy Luxemburgovej organizovala v Prahe vzdelávací seminár Ako čeliť nenávistným
komentárom. Seminára sa zúčastnili ženy z neformálnej rómskej ženskej siete, za východ
Slovenska združujúce sa pod organizáciou Roma media a za stredné Slovensko z Únie
rómskych materských centier Poltár (URMCP) a Komunitné centrum Detva.

„Existujú témy a otázky, ktoré nás ako rómske ženy spájajú a pri ktorých máme spoločné ciele a
to je najmä zapojenie rómskych žien do verejného života a ich postavenie v spoločnosti. Sú však
aj aktivity, ktoré realizujeme samostatne v rámci svojich záujmov, ktoré vyplývajú priamo z potrieb
komunít z ktorých sme a v ktorých pôsobíme. Téma ako čeliť nenávistným komentárom sa
dotýka nás všetkých,“ uviedla Jarmila Vaňová, štatutárka OZ Roma media.
Ako dodala Marie Oláhová z URMCP, „seminár bol pre nás prínosom, nakoľko vo virtuálnom

priestore vnímame príliš veľa nenávistných komentárov a nie vždy dokážeme reagovať na ne
správne.“ Rómske ženy nedávno absolvovali aj stretnutie, na ktorom spoločne diskutovali o tom,
aké je dôležité zúčastniť sa nadchádzajúcich volieb do Európskeho parlamentu.