Entries by Romed

Deklarácia podpory Petrovi Pollákovi od starostov obcí

My, starostovia obcí a rómske osobnosti sa pridávame k iniciatíve Strany rómskej koalície, ktorá sa rozhodla podporiť Petra Polláka ako kandidáta vo voľbách do Európskeho parlamentu. Uvedomujeme si, že fašisti, extrémisti a rasisti sú na vzostupe a naším spoločným záujmom ako aj záujmom celého Slovenska je budovať demokratické prostredie, modernú a tolerantnú Európu. Svojím podpisom […]

Rómske líderky, aktívne ženy zo Slovenska na seminári v Prahe

Romed 20.5.2019 Nadácia Rosy Luxemburgovej organizovala v Prahe vzdelávací seminár Ako čeliť nenávistným komentárom. Seminára sa zúčastnili ženy z neformálnej rómskej ženskej siete, za východ Slovenska združujúce sa pod organizáciou Roma media a za stredné Slovensko z Únie rómskych materských centier Poltár (URMCP) a Komunitné centrum Detva. „Existujú témy a otázky, ktoré nás ako rómske […]

Príbeh Čaputovej sa stal aj našim príbehom

 Jarmila Vaňová  31.3.2019 Sme väčšinou na okraji každého politického príbehu politických strán, či jednotlivých politikov. Nejako sme si na to zvykli, že sme len do počtu a tí „na druhej strane“ si zase zvykli, že nám stačí krabička cigariet alebo tri eurá, či prázdne sľuby a emotívne prejavy o našej strašnej chudobe, ktorú sa práve […]

Nie som typ ženy, ktorá sa vzdáva

Ingrid Čonková je z Levoče, má 41 rokov, je vydatá a má 3 deti. Vyrastala na sídlisku medzi majoritou. Vždy sa však radila medzi hrdé Rómky. „Rómska žena by nemala ostávať len v kuchyni. Potrebujeme ženy vzdelané, múdre, zručné, vedomé si vlastnej hodnoty,“ tvrdí Ingrid Čonková, ktorá prihlásila 19 rómskych žien na externé štúdium.   […]

Zo života rómskej ženy: Betka

Jarmila Vaňová 11.11.2018 Betka nemala nikdy vlastné bývanie. Dnes žije v nelegálnej osade v chatrči a má 10 detí. Najmenšie dieťa má niečo viac ako rok a vzhľadom k tomu, že má vážne zdravotné problémy, je od narodenia umiestnené v ústave. Betka to chápe a rozumie tomu, že nemá pre najmladšie dieťa vhodné podmienky na […]

Sobotiáda rómskej ženskej siete

Roma media V septembri 2018 sa konalo stretnutie Rómskej ženskej siete (RŽS) na prvom ročníku Sobotiády. Obotiádou sme nazvali aktivitu, na ktorej sa stretli ženy a dievčatá zo 4 lokalít ( Rankovce, Čakanovce, Bidovce a Ďurkov). Zúčastnené družstvá súťažili vo vedomostnom kvíze ale aj v zábavných športových disciplínach. Podporiť svoje tímy prišli aj muži a […]

ROLY A STATUSY V RÓMSKEJ RODINE A JEJ KULTÚRA

Jarmila Vaňová  18.8.2018 Pre rómsku komunitu je osobitne dôležitý pocit spolupatričnosti. Najdôležitejšou prioritou v živote Rómov je rodina. Široká rozvetvená rodina poskytuje všetky vedomosti a zručnosti potrebné v komunite na prežitie, v týchto intenciách usmerňujú starší členovia mladších príslušníkov rodiny. Na rozdiel od malej mononukleárnej rodiny typickej pre majoritnú spoločnosť je rómska rodina v skutočnosti […]

Mimovládny sektor v správe o aktivitách integrácie Rómov vyzdvihol vo viacerých lokalitách úspech.

Tlačová správa Bratislava 20.04.2017 Monitorovaciu správu k zavádzaniu opatrení Národnej stratégie integrácie Rómov na Slovensku vydáva konzorcium 7 mimovládnych organizácií. Správa, pripravená pre Európsku komisiu, si všíma, že napriek celkovému pomalému progresu a neschopnosti Slovenska efektívne a rýchlo čerpať existujúce finančné zdroje z Európskych štrukturálnych fondov, aktívne obce a mimovládne organizácie dlhodobo pracujúce v niektorých […]

Súkromná materská škola na Luníku má nové vybavenie

Romed 22.02. 2018 Minulý rok v septembri sa otvorila Súkromná materská škola (SMŠ) na Luniku IX. Jedna trieda s 15 žiakmi. Priestory poskytla miestna Základná škola (ZŠ) s dovolením mesta Košice. O tom, prečo takáto škola vôbec vznikla a ako, sme sa porozprávali s jej riaditeľkou, Jozefínou Šaňovou. Prečo ste ako nezisková organizácia založili súkromnú […]

Vyzlečme sa do naha…

  Jarmila Vaňová 7.3.2018 Máme tendenciu nevyjadrovať sa veľmi k spoločenským témam, ktoré nie sú výsostne rómskeho charakteru, pretože si myslíme, že sa nás až tak netýkajú, alebo nám kedysi povedali, že je to tak správne a že ak sme Rómovia, tak len k rómskym záležitostiam. Možno to vyplýva aj z toho, že sme považovaní […]