Karol Adam ml. má 39 rokov. Pochádza z významnej muzikantskej rodiny Adamovcov. Absolvoval Konzervatórium v Košiciach.  Následne na to Vysokú školu muzických umení v Bratislave u profesora Petra Michalicu. Je pedagógom na Konzervatóriu na Požiarnickej ulici v Košiciach, ktoré je zamerané na rómsku kultúru. Od júna 2016 je povereným riaditeľom rómskeho profesionálneho divadla Romathan v […]

Romed, 1.novembra 2016 Tak pred dvoma rokmi sme ako rómski novinári, ktorí roky vyrábali rómske menšinové programy stáli na rázcestí. Otázka  quo vadis rómske médium bola na mieste, no čas dozrel. Napriek tomu, že rozhodovanie nebolo jednoduché a už vôbec nie ľahké.  Ostať a pracovať pod značkou, ktorej sme odovzdali to najlepšie čo v nás […]

    Projekt KNM 2016-894/2016 :Rómske muzikantské rody v premenách času Objednávateľ: OZ Roma media, Ďurkov 316, 044 19, Košice-okolie Obdobie od – 01.06.2016 do 30.11.2016   Poradové číslo Predmet zákazky Identifikácia úspešného uchádzača Hodnota zákazky (bez DPH) 1. réžia Mgr. Jarmila Vaňová IČO: 41873483 600 EUR 2. scenarista Mgr. Klaudia Oláhová IČO: 47053151 250 […]

Identifikácia verejného obstarávateľa: Názov: Roma media Sídlo: Ďurkov č.316, 044 19 IČO: 42 332 451 Telefón: 0907 315 255 kontaktná osoba:Mgr. Jarmila Vaňová email: jarmilavanova.romed@gmail.com     Opis predmetu zákazky: Zákazka na služby spojené s nakrútením audiovizuálneho diela s názvom Rómske muzikantské rody v premenách času.   Predmetom zákazky je nakrútenie dvoch audiovizuálnych diel v rámci […]