Putovné načúvatká sekcia v ktorej sa aktívne venujeme téme nepočujúcich

 

 

 

Na Slovensku sa ročne narodí 200 detí s poruchou sluchu, až 95 percent z nich sa narodí počujúcim rodičom. To je prípad aj manželov Klaudie a Lukáša Oláhových. Ich dvojročný syn sa narodil ako nepočujúci. Manželia sa podujali v apríli minulého roku nakrútiť dokumentárny film z prostredia nepočujúcich na Slovensku. Hlavným dôvodom bolo priniesť informácie ďalším rodinám, ktorých postihol alebo postihne podobný osud.

„Keď sa narodil náš synček, po novorodeneckom screeningu nám lekári povedali, že Gregor screeningom neprešiel a v uškách sa im nepodarilo nič namerať. Nasledovalo niekoľko vyšetrení, ich výsledky pre nás však neboli priaznivé a koncom októbra 2015, nám potvrdili diagnózu ťažkej obojstrannej percepčnej straty sluchu. Začali sme v tom momente konať. U nás v rodine začalo krízové riadenie a už hodinu po prepustení z nemocnice sme volali na všetky dôležité telefónne čísla, ktoré sme od foniatričky dostali. Mali sme len niekoľko dní na to, aby sme sa prihlásili do programu Mobilný pedagóg. Chceli sme pre syna mobilnú pedagogičku, ktorá by ho navštevovala u nás doma a to sa nám aj podarilo,“ vysvetľuje Klaudia Oláhová, jedna z autorov dokumentárneho filmu.

Myšlienka nakrútiť dokumetárny film o nepočujúcich deťoch sa zrodila na úvodnom stretnutí rodičov a detí zapojených do projektu Mobilný pedagóg.

„ Bolo to užasné. Stretnúť toľko ľudí na jednom mieste, ktorí majú ten istý či podobný problém ako vy a vaše dieťa. Vnímali sme, že sme dostali tak veľa pomoci a podpory. Potrebovali sme s tým niečo urobiť, nemohli sme si to nechať iba pre seba. Bolo tam asi 50 rodín, ktoré dostali veľmi priamu a fantastickú pomoc v podobe mobilnej pedagogičky. Vtedy sme si povedali, že čo tí ostatní, ktorí nemajú to štastie. Museli sme niečo urobiť. A prvou myšlienkou bolo nakrúťiť dokumentárny film,“ pokračuje Oláhová.

Dokumentárny film Putovné načúvatka ponúka príbehy 5 rodín, ktoré majú deti s poruchou sluchu. Rodiny rozprávajú svoj vlastný príbeh. Hovoria o tom, ako sa o chorobe dozvedeli, ako postupovali, ako toto obdobie zvládali a čo všetko museli urobiť a robia. Návody na riešenie ponúkajú vo filme aj odborníci, foniatri, logopédka, pedagogičky, špeciálne pedagogičky, ľudia z tretieho sektora, ktorí v tejto problematike pracujú.

„Vačšina rodín, ktoré vo filme hovoria svoje príbehy boli zapojené do projektu Mobilný pedagóg, konkrétne to boli 4 rodiny. Jedna rodina do projektu zapojená nebola. V čase, keď sa prihlášky podávali, o programe nevedeli. Aj to sa časom zmenilo, keď sme ich o tom informovali, pomohli sme im s prihláškou a oni výberom prešli. Veľmi sme sa z toho tešili. Je to zaujímavé porovnanie, ako pracovali a postupovali rodiny, ktoré mobilnú pedagogičku mali a ako pracovala rodina, ktorá tu možnosť či informácie nemala. Je zjavné, že program má hlboké opodstatnenie, vďaka nemu tu bude generácia nepočujúcich, ktorá bude schopná fungovať v spoločnosti plnohodnotne.“ dodáva Oláhová.

Dokumentaristi mapovali rodiny a ich deti od apríla do decembra 2016. Film má časozberný charakter, záver filmu tvorcovia obohatili o príbeh nepočujúceho Ladislava Ráca, ktorý je pozitívnym príkladom pre všetkých. Vyštudoval vysokú školu, pracuje ako zdravotná sestra na chirurgickej klinike v Košiciach.

Film je dojemným príbehom o tom, čo všetko rodičia chorých detí musia zvládnúť, ale zároveň poukazuje na to, že ak človek nájde vnútornú silu, podporu okolia a pozitívny príklad, dokáže oveľa viac ako si myslí. Film je návodom na prežitie pre rodiny, ktorým sa narodí nepočujúce dieťa, vyšiel z produkcie organizácie Roma media – Romed, ktorej tím sa viac ako 14 rokov špecializuje na zobrazovanie Rómov v médiách a práve film Putovné načúvatka bol témou nie len rómskou ale celospoločenskou.

Projekt Putovné načúvatka bol podporený prostredníctvom Nadačného fondu Telekom pri Nadácii Pontis.