Na Slovensku máme 5 škôl na ktorých sa vyučuje rómsky jazyk ale aj vykonáva maturita z rómskeho jazyka a literatúry. Pri tak početnej národnostnej rómskej menšine, je to žalostne málo. Navštívili sme Súkromnú pedagogicko-právnu akadémiu na Požiarníckej ulici v Košiciach, aby sme sa o tohtoročných maturitách z rómčiny porozprávali s predsedníčkou tohtoročnej komisie, Gabrielou Radičovou. […]

Ke fameľija Sassi Kašatar predžal o bašaviben le dadestar pro čho imar buter generaciji. Le Šanis Sassi dikhas andre kulturakeri luma imar dugo čiro. Imar leskero prapapus sas but udžanlo, the lačho lavutaris, savestar phirenas te sikľol o lavutara dži khatar e Pešťa. La muzikaha dživel ko Sassijovci savori fameľija. Le Šaňiha koncertinen imar the […]