Články

Naša organizácia Roma media-Romed dnes zorganizovala v Košiciach akciu ku dňu Rómov. Účasť bola nad naše očakávania. Spoločne sme si pozreli film o rómskej tradičnej muzike a košických muzikantoch, diskutovali sme so zaujímavými rómskymi ženami o potrebe vzdelávania Rómov ako o správnej ceste k lepšiemu uplatneniu sa v spoločnosti. Tému vzdelávania sme si vybrali cielene, pretože akcie sa zúčastnili prevažne rómske ženy z lokalít Veľká Ida, Luník IX, Rankovce, Kecerovce, Varhaňovce, Ďurkov, Bidovce, Váradka-okres Bardejov, Sečovce, Košice..akcie sa zúčastnilo aj veľa mladých Rómov a Rómiek, no zavítali medzi nás aj starší. Mali sme aj návštevu misionárskej skupiny ľudí z USA, ktorí sa dúfam s nami dobre cítili a mali možnosť aj ochutnať naše rómske jedlá. Týmto ďakujeme všetkým, ktorí za nami merali cestu. Poďakovanie patrí Výmenníkom Košice, ktoré umožňujú rozvoj aj rómskych komunít a sme radi, že takéto možnosti v našom meste sú. Špeciálne teraz patrí vďaka Výmenníku Važecká na sídlisku nad Jazerom a jeho pracovníčke Lucke. Pánovi starostovi z Lunika IX za pomoc pri zabezpečení občerstvenia, ale aj za aktívnu účasť, jeho pani manželke Mirke, ktorá prišla do diskusie, riaditeľke Súkromnej sociálno-pedagogickej akadémie na Požiarníckej ulici v Košiciach Irene Adamovej, zástupkyni konzervatória na Požiarníckej ulici- učiteľke rómskeho jazyka Inge Lukáčovej, Gejzovi Adamovi za aktívnu účasť a podporu, ktorý je vedúcim detašovaného pracoviska Košice- Vysokej školy sociálnej práce a zdravotníctva sv. Alžbety, kapele Romens band Košice z Lunika IX za hudobnú vložku k programu, Robby Geza za pomoc pri organizácii, Strednej filmovej škole v Košiciach a mnohým ďalším dobrovoľníkom..

Ďakujem zároveň aj mojím kolegom. Celá akcia bola robená bez finančnej dotácie, len vďaka vzájomnej podpore, ale robená s láskou a vďakou  Paľikeras tumenge savorenge. 

Jarmila Vaňová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Michaela Grlická